16.12.2023 Open ceremony of the Vietnam Symposium of Development (VSOD)

Starts: 12 July, 2024

Ends: 12 July, 2024

Address:

Summary:

Với sự bảo trợ của Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành, VSOD đã chính thức quay trở lại với một nhận diện và phiên bản mới. Vietnam School of Development (Trường học Phát triển Việt Nam) đã chính thức được đổi tên thành VIETNAM SYMPOSIUM OF DEVELOPMENT (Diễn đàn Phát triển Việt Nam). Sự thay đổi về mặt format này được kỳ vọng sẽ đem đến một môi trường cởi mở, bình đẳng hơn để mỗi một cá nhân tham dự chương trình có cơ hội học hỏi, trao đổi, truyền cảm hứng và cùng xây dựng một cộng đồng chung phát triển bền vững.

For more information: