Lớp Tập huấn Kỹ thuật xét nghiệm phát hiện nhanh dịch tả lợn Châu Phi dựa trên LAMP và PCR

Starts: 12 July, 2024

Ends: 12 July, 2024

Address:

Summary:

Lớp Tập huấn Kỹ thuật xét nghiệm phát hiện nhanh dịch tả lợn Châu Phi (ASF) dựa trên LAMP và PCR
Lớp tập huấn với mục tiêu:
Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu viên, sinh viên trong lĩnh vực chẩn đoán phân tử.
Tăng cường năng lực chẩn đoán cho các phòng xét nghiệm ở Việt Nam và nước ngoài.
Tạo cơ hội xây dựng mạng lưới hợp tác tiềm năng giữa các phòng xét nghiệm với các trường đại học, phòng nghiên cứu và doanh nghiệp.
Lớp tập huấn này nằm trong chương trình “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ nhất: Hội thảo Quốc tế về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh.” diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 12 năm 2022
 

For more information: