Coffee - Discussion

Cà phê – Thảo luận

Coffee - Poster - Discussion

Cà phê – Poster – Thảo luận

TaySon Martial Music

Nhạc võ Tây Sơn

Traditional Instrument

Nhạc cụ truyền thống

Music on the beach

Âm nhạc trên bãi biển

Outdoor party

Tiệc sân vườn

Climb tree challenge

Thử thách leo dừa

"Thuyen Thung" Racing

Đua thuyền thúng

Bơi – Thảo luận

Traditional Martial Arts of Binh Dinh

Võ cổ truyền Bình Định

Scientist learning play Vietnamese Traditional Instrument

Nhà khoa học học chơi nhạc cụ truyền thống Việt Nam

PARTY AT THE BEACH

Tiệc ở bãi biển