Hội nghị Vật lý Neutrino

Starts: 03 December, 2022

Ends: 03 December, 2022

Address:

Summary:

Hội nghị Vật Lý Neutrino, sẽ được tổ chức tại ICISE từ ngày 17-23 tháng 7 năm 2022.
Hội nghị lần này sẽ thảo luận về những kết quả mới nhất trong lĩnh vực vật lý Neutrino bao gồm các kết quả từ các thí nghiệm với máy gia tốc và với lò phản ứng hạt nhân; các phép đo khối lượng neutrino trực tiếp; tìm kiếm phân rã beta không có neutrino.
Hội nghị cũng thảo luận về các thách thức lý thuyết để hiểu sâu hơn về các tính chất của neutrino và vai trò của nó trong Vũ Trụ cũng như trao đổi về các thí nghiệm mới. Qua đó giúp Việt Nam chọn con đường nghiên cứu neutrino riêng và phù hợp.
Trang web của hội nghị: vietnam.in2p3.fr/2022/neutrinos
Hạn đăng ký nộp báo cáo: 17/6/ 2022
Hạn đăng ký tham gia hội nghị: 19/6/2022

For more information: