Buổi gặp gỡ các tổ chức, cá nhân yêu môi trường trên tỉnh Bình Định

Starts: 07 April, 2024

Ends: 07 April, 2024

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

Mạng lưới “Change for Green Binh Dinh” với tên tiếng Việt là “Thay đổi vì một Bình Định Xanh” được hình thành dưới sự điều phối của nhóm Môi Trường và Phát Triển Bền Vững, Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo lục Liên ngành (IFIRSE) trực thuộc trung tâm ICISE với sứ mệnh kết nối các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định cùng chia sẻ, học hỏi và chung hay hành động vì môi trường hướng đến sự phát triển bền vững.
Với mong muốn tiếp tục lan toả, thúc đẩy các sáng kiến về môi trường cho cộng đồng tạo nên những thay đổi tích cực vì môi trường xanh-sạch-đẹp tại tỉnh Bình Định.

“Buổi gặp gỡ các tổ chức, cá nhân yêu môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định” được tổ chức vào ngày 7/4 với các mục tiêu cụ thể như sau:

  • Kết nối các tổ chức, cá nhân yêu môi trường trong địa bàn tỉnh.
  • Giới thiệu và kết nối cộng đồng môi trường tại địa phương với các tổ chức/mạng lưới môi trường trong nước và quốc tế.
  • Tìm hiểu về sứ mệnh, hoạt động của Change for Green Binh Dinh và các mô hình về môi trường đang thực hiện tại Bình Định.
  • Cùng thảo luận về các vấn đề và giải pháp cho môi trường của địa phương.
  • Hỗ trợ thúc đẩy các sáng kiến xanh.

Vì vậy, chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả các Quý đơn vị, các tổ chức, cá nhân có mong muốn chung tay hành động để bảo vệ môi trường đến tham dự sự kiện nói trên.

For more information: