Hội thảo Công nghệ Sinh học: Thực trạng và Định hướng nghiên cứu, ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định

Starts: 12 December, 2023

Ends: 12 December, 2023

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

Nhằm tổ chức các buổi gặp mặt theo chuyên đề với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu để trao đổi, phản biện, kịp thời đề xuất cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, “khơi thông nguồn lực”, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Trao đổi, thảo luận thực trạng về lĩnh vực công nghệ sinh học giai đoạn vừa qua và đề xuất định hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Hỗ trợ tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh xác định định hướng trong nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ sinh học trong một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

For more information: