Khởi nghiệp trong sinh viên ngành Khoa học tự nhiên.

Starts: 26 December, 2020

Ends: 26 December, 2020

Address:

07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định

Summary:

Khởi nghiệp trong sinh viên ngành Khoa học tự nhiên.
Nghề Nghiệp Số trong Nền Kinh Tế Số. Khởi Nghiệp – Đổi Mới Sáng Tạo – Công Nghệ 4.0

For more information: