Gặp gỡ các Nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực cơ học

Starts: 14 July, 2020

Ends: 14 July, 2020

Address:

07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định.

Summary:

August 23-26, 2019

ICISE, Quy Nhon, Vietnam

For more information: