Neutrino Physics

Starts: 18 July, 2022

Ends: 23 July, 2022

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

Khoa học neutrino, với vai trò nền tảng cho vật lý hạt và hạt nhân, Vũ trụ học và thiên văn học, đã phát triển rất mạnh mẽ trong những thập niên vừa qua và sẽ tiếp tục trong những thập niên tới. Trên con đường khám phá và tìm hiểu loại hạt đặt biệt này, các nhà vật lý đã thách thức và phát triển rất nhiều công nghệ liên quan và những công nghệ này sau đó được ứng dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống. Hội nghị “Vật lý Neutrino” nhằm cập nhật những kết quả nghiên cứu nhất trong lĩnh vực này, đồng thời thảo luận những hoạch định tương lai, những thí nghiệm mới để có thể có những hiểu biết sâu nhất về neutrino. Bên cạnh đó, hội nghị Vật lí Neutrino sẽ mang đến cơ hội phát triển khoa học neutrino ở Việt Nam. Nhóm nghiên cứu Neutrino tại Viện Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) trực thuộc Trung tâm ICISE là nhóm nghiên cứu duy nhất của Việt Nam và Khu vực Đông Nam Á tham gia các thí nghiệm quốc tế về Neutrino lớn tại Nhật Bản như thí nghiêm T2K và thí nghiệm Super-Kamiokande.
Hội nghị có sự tham gia của 49 nhà khoa học đến từ 17 quốc gia trên thế giới.