Trại huấn luyện về phần cứng để ứng dụng trong lĩnh vực phát hiện nhanh ánh sáng yếu.

Thời gian: 6-11/3/2022.
Hạn đăng ký: 31/1/2022
Địa điểm: ICISE, Quy Nhơn, Việt Nam.
Học viên sẽ tiến hành thực hành với các thiết bị như sensor nhạy sáng, vật liệu nhấp nháy, các thiết bị điện tử để xử lý tín hiệu điện và tín hiệu số, tiến hành đo các tia vũ trụ và xử lý số liệu liên quan.