Trực tiếp hội nghị Khoa học, Đạo đức và Phát triển Con người

Starts: 06 October, 2022

Ends: 06 October, 2022

Address:

Summary:

Hội nghị “Khoa học, Đạo đức và Phát triển Con người” đã sắp diễn ra. Quý vị quan tâm đến hội nghị có thể xem trực tiếp tại các kênh truyền thông của ICISE theo các liên kết sau:

Kênh tiếng Anh:

+ Tuesday, Sep 13th: https://youtu.be/RRiDG7XgCy8
+ Wednesday, Sep 14th: https://youtu.be/m3Q0qcNnP9c
+ Thursday, Sep 15th: https://youtu.be/MVWPRzJqzZw
Kênh tiếng Việt

 

For more information: