Introduction

Gặp gỡ các nghiên cứu viên trẻ trong lĩnh vực Cơ học
trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 15

Nằm trong khuôn khổ chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 15 mà đại diện là Giáo sư Trần Thanh Vân, “Gặp gỡ các nghiên cứu viên trẻ trong lĩnh vực Cơ học 2019” được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), thành phố Quy Nhơn từ ngày 23/08 đến ngày 26/08/2019 nhằm các
mục đích:

1/ Tạo cơ hội cho sự gặp gỡ giữa các nghiên cứu viên trẻ trong lĩnh vực cơ học và với các thế hệ đàn anh. Trong các buổi gặp mặt này, các thế hệ nghiên cứu viên sẽ cùng nhau trao đổi các vấn đề từ cơ bản đến nâng cao, từ lý thuyết đến thực tế, từ nhu cầu trong nước đến tiềm năng hợp tác quốc tế, đặc biệt về các hướng phát triển tương lai của Cơ học.

2/ Giúp gia tăng hiểu biết và tạo sự gắn kết giữa các thành viên để xây dựng mối quan hệ hợp tác chuyên môn trong tương lai.

3/ Hội thảo cũng nhằm cung cấp một cái nhìn đa chiều trong cả lĩnh vực cơ học vật rắn và cơ học thủy khí trong nền khoa học nước nhà. Tất cả các cuộc thảo luận này còn nhằm mục đích khuyến khích và thổi lửa thêm vào niềm đam mê nghiên cứu của các nhà khoa khoa học trẻ trong nước khi điều kiện và phương tiện nghiên cứu còn nhiều hạn chế.