Change for Green Bình Định – Thay đổi vì một Bình Định Xanh

Sáng ngày 05/6/2022, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) đã chủ trì tổ chức hoạt động “Làm sạch bãi biển Quy Hòa” tại thành phố Quy Nhơn để hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. Phối hợp tổ chức hoạt động bao gồm các đơn vị: Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định, Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Quy Nhơn, Bệnh viện Da liễu Trung ương Quy Hòa.

Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động “Change for Green Binh Dinh” do nhóm “Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững” thuộc Viện nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE), Trung tâm ICISE.

Chương trình đã thu hút hơn 300 người tham gia chung tay thực hiện các hoạt động sau:

1. 𝑻𝒓𝒂𝒐 đ𝒐̂̉𝒊/𝒒𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒈𝒐́𝒑 𝒔𝒂́𝒄𝒉 𝒄𝒖̃ 𝒗𝒂̀ đ𝒐̂̀ 𝒄𝒉𝒐̛𝒊 𝒄𝒖̃

2. 𝑳𝒂̀𝒎 đ𝒐̂̀ 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒕𝒂́𝒊 𝒔𝒖̛̉ 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̂̀ 𝒗𝒂̣̂𝒕

3. 𝑻𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒄𝒂́𝒄 𝒄𝒂̂𝒖 đ𝒐̂́ 𝒗𝒖𝒊 𝒗𝒆̂̀ 𝒓𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̉𝒊

4. 𝑲𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒓𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̉𝒊

5. 𝑪𝒖̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂 𝒅𝒐̣𝒏 𝒓𝒂́𝒄 𝒗𝒂̀ 𝒈𝒊𝒂𝒐 𝒍𝒖̛𝒖 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒕𝒂̣𝒊 𝑸𝒖𝒚 Nhơn

Trung tâm ICISE và Viện IFIRSE trân trọng cảm ơn các tình nguyện viên, các nhà tài trợ (Hội Doanh nhân trẻ Bình Định, Công ty Hưng Lợi, Công ty Shutterbox, TMA Solutions Bình Định, Garden house) và những người tham gia đã hưởng ứng nhiệt tình hoạt động này. Hẹn gặp lại trong những hoạt động sắp tới của chương trình Change for Green Binh Dinh-Thay đổi vì một Bình Định Xanh!