Le Quy Don Open Model United Nations

April 17-18, 2021, ICISE, Quy Nhon, Vietnam


Overview

Founded in 1993 by Jean Tran Thanh Van, the association Rencontres du Vietnam, a non-profit organization and an official partner of UNESCO, has as its objective the promotion of international exchanges between Vietnam and the international community, particularly in the areas of science and education. It also aims at the encouragement and integration of Vietnamese scientists into the international scientific community and at supporting the role of education and science by encouraging scientific awareness and stimulating passion for science in the younger generation. The Rencontres du Vietnam lies within the scope of two series of scientific meetings created by Jean Tran Thanh Van : the Rencontres de Moriond in 1966 and the Rencontres de Blois in 1989.

The creation of the International Centre for Interdisciplinary Science Education (ICISE) in the city of Quy Nhon (Central Vietnam) has the ambitious objective to focus on developing Science and Education by fostering exchanges between Asia-Pacific scientists and colleagues from other parts of the world.

XVIIth Rencontres du Vietnam

“Le Quy Don Open Model United Nations”

April 17-18, 2021, Quy Nhon, Vietnam

Le Quy Don Open Model United Nations (LQDOMUN) được thành lập từ năm 2017, do một nhóm các bạn trẻ năng động, có năng lực tiếng Anh và nền tảng kiến thức về các vấn đề toàn cầu, với trái tim tràn đầy khát vọng được nghĩ, được nói lên ý kiến cá nhân, và được trải nghiệm trên con đường chuẩn bị bản thân để trở thành công dân thời đại mới.

Chủ đề thảo luận

1. Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (ECOSOC)

Đến với ECOSOC LQDOMUN năm nay, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra phương hướng giúp "Giảm thiểu tác động của cưỡng bức di cư trên lĩnh vực mâu thuẫn xã hội và phát triển kinh tế"

2.G20 (Nhóm các nền kinh tế lớn)

Ở LQDOMUN 2021, các đại biểu của G20 sẽ tập trung đến chủ đề "Thúc đẩy phát triển bền vững thông qua tài chính xanh".

3.Uỷ ban Giải trừ quân bị và An ninh Quốc tế (DISEC)

Chủ đề của DISEC năm nay chính là "Thúc đẩy các nỗ lực đa phương để nâng cao an ninh vũ trụ".

Organizers: