Le Quy Don Open Model United Nations

April, 17-18, 2020, ICISE, Quy Nhon, Vietnam


Program


17th of April 2021, ICISE, Quy Nhon

Giờ

Hoạt động

Ghi chú

13h30-14h30

Khai mạc hội nghị

14h15-15h00

Hoạt động giao lưu

15h00-15h15

Ổn định tổ chức

15h15-17h00

Họp

• Trình bày Lập trường của Đại biểu các nước.
• Bàn luận về ít nhất 2 vấn đề liên quan thông qua Moderated Caucus.
• Tiến hành Unmoderated Caucus để tìm hiểu thêm về lập trường các nước.
• Thành lập các khối liên minh.
• Tiến hành bước đầu viết Draft Resolution. 

17h00-17h30

Nghỉ giữa giờ lần 1 - Teabreak 1

17h30-18h45

Họp

19h00-20h30

Tiệc chào mừng

20h30

Kết thúc


18th of April 2021, ICISE, Quy Nhon

Giờ

Hoạt động

Ghi chú

7h20-7h30>

Ổn định tổ chức

7h300-9h00>

Họp

• Bàn luận về ít nhất 2 vấn đề liên quan thông qua Moderated Caucus.
• Tiến hành Unmoderated Caucus để thảo luận và hoàn thành Draft Resolution.
• Giới thiệu ít nhất 1 Draft Resolution trước Hội đồng và tiến hành bàn luận, sửa đổi.
9h00-9h30> Teabreak
9h30-11h00> Họp
11h30-12h15 Ăn trưa
12h15-12h50 Nghỉ trưa
12h50-13h00 Ổn định tổ chức
13h00-15h10 Họp • Tiếp tục bàn luận và sửa đổi cho các Draft Resolution.
• Tiến hành biểu quyết cho Draft Resolution.
• Những Hoàn cảnh - Tình huống giả định được đặt ra tại hai Hội đồng COP và SOCHUM để các Đại biểu ứng phó và xử lý.
15h15-15h30 Giải lao - Teabreak
15h30-18h00 Họp
18h00-18h30 Ăn nhẹ
18h30-19h40 Bế mạc
20h00 Kết thúc