Đăng ký tham dự bài nói chuyện đại chúng: “EINSTEIN, LÝ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI, VŨ TRỤ HỌC,…”

Starts: 25 May, 2024

Ends: 25 May, 2024

Address:

Summary:

Diễn giả: TS. Nguyễn Trọng Hiền,
PTN Sức đẩy phản lực, NASA, Mỹ – Nhóm SAGI, IFIRSE, ICISE, Việt Nam.
Đăng ký tại đây (Chỉ dành cho người đã đăng ký tham dự)
Thời gian: 17h00, ngày 22 tháng 12 năm 2022.
Địa điểm: Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Tổ hợp không gian khoa học – ExploraScience Quy Nhơn) số 10, Đại lộ Khoa học, phương Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Nội dung:
Vũ trụ học là môn học về cấu trúc, nguồn gốc và sự phát triển của vũ trụ ở tầng mức tổng thể. Vũ trụ học dựa trên cơ sở của quan sát thiên văn, và các quy luật vật lý xác định trên mặt đất. Những cơ sở này dẫn đến mô hình chuẩn của vũ trụ học hiện đại, mô hình Big Bang.
Vũ trụ học là một bộ môn có sức quyến rũ đặc biệt cho nhiều thế hệ. Trong bài nói chuyện này, chúng ta sẽ điểm lại quá trình phát triển của vũ trụ học hiện đại kể từ sau khi Lý thuyết Tương Đối ra đời (1916).
Lý thuyết Tương Đối đặt cơ sở cho sự phát triển của không thời gian. Không thời gian đóng vai trò mấu chốt trong nhận thức hiện đại về vũ trụ. Bài nói chuyện sẽ điểm lại những quan sát thiên văn cơ bản, cùng những khái niệm nảy sinh từ Lý thuyết Tương Đối.

For more information: