“Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 1: Hội thảo Quốc tế về Chẩn đoán Phân tử trong Vi sinh vật và Bệnh” (MDMD2022)

Starts: 02 March, 2024

Ends: 02 March, 2024

Address:

Summary:

Với sự tham gia của gần 130 nhà khoa học, học viên, sinh viên trong và ngoài nước, Hội nghị quốc tế MDMD2022 sẽ bao gồm các nội dung tập trung chủ yếu vào các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng liên quan đến lĩnh vực chẩn đoán, dấu ấn sinh học, tạo và phát triển các công cụ, kỹ thuật mới để phát hiện và chẩn đoán nhanh các tác nhân gây bệnh do vi sinh gây ra trên cây trồng, vật nuôi cũng như các bệnh do di truyền, ung thư trên người. Các ứng dụng chẩn đoán khác nhau trong vi sinh vật và bệnh sẽ được trình bày nhằm mang lại cho người tham gia một cái nhìn sâu sắc về lĩnh vực đang ngày càng cần thiết và quan trọng nhất là trong bối cảnh dịch hại toàn cầu vừa qua.

   

For more information: