Hội Gặp Gỡ Việt Nam và sự ra đời của Trung tâm Khám phá Khoa học

Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ xin gửi lời cảm ơn đến:
– Ban Giám đốc UniversSciences, Paris, Pháp (Palais de la decouverte, La Villette Paris);
– Ban Giám đốc CERN, Geneva, Thụy Sĩ;
– Ban Giám đốc Không gian khoa học Espace Sciences Rennes, Rennes, Pháp;
– Ban đốc CNES, Pháp;
– Ban giám đốc Futuroscope, Poitiers, Pháp;
– Chuyên viên NASA, Mĩ;
– Văn phòng KTS Milou
– Nhóm các kỹ sư các trường INSA, Pháp;
– Các Giáo sư ở các trường đại học, viện nghiên cứu và bảo tàng tại Pháp, Mĩ, Hà Lan, và các quốc gia khác
đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Khám phá Khoa học.