Hội nghị Quốc tế “Hoá Lý thuyết và Tính toán Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 10 – APATCC-10”

Starts: 26 February, 2024

Ends: 26 February, 2024

Address:

Summary:

“Hội nghị hóa lý thuyết và tính toán Châu Á – Thái Bình Dương” (APATCC-10) sẽ là một sự kiện khoa học thường niên được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE). Hội nghị quốc tế APATCC-10 sẽ bao gồm các nội dung tập trung chủ yếu vào các nghiên cứu cơ bản dựa trên các kỹ thuật tính toán.
Hội nghị này là cơ hội để các nhà khoa học quốc tế và Việt Nam duy trì các mạng lưới hợp tác đa ngành hiện có và khởi xướng các mạng lưới hợp tác đa ngành mới. Hội nghị cũng là nơi tạo điều kiện cho các nhà khoa học trẻ Việt Nam, các bạn học viên cao học, nghiên cứu sinh cọ sát nhằm tìm kiếm cơ hội cũng như học hỏi kinh nghiệm nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.
Sau 5 ngày làm việc, hội nghị đã quy tục gần 370 đại biểu đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, trình bày 200 báo cáo chuyên sâu, 150 poster ở 8 lĩnh vực nghiên cứu của Hoá tính toán và Hoá lý thuết.
Năm 2024, Hội nghị Hoá lý thuyết và hoá tính toán Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 11 (APATCC-11) sẽ được tổ chức tại thành phố Kobe, Nhật Bản.
  

For more information: