Boost Camp for Architecture Creativity and Art

Starts: 21 December, 2020

Ends: 26 December, 2020

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

1. Mục đích tổ chức chương trình

  • Nhằm tạo ra môi trường học thuật lý tưởng cho sinh viên các trường đại học chuyên ngành thiết kế tham gia, học hỏi và nâng cao khả năng học tập, tạo lập môi trường sáng tạo, áp dụng kiến thức vào thực tế.
  • Nhằm tạo ra liên kết chặt chẽ và giao lưu kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm giảng dạy của các Trường Đại học trong ngành thiết kế kiến trúc và nghệ thuật.
  • Cung cấp kiến thức về chuyên ngành thiết kế, về xã hội, về môi trường thông qua các chương trình tọa đàm, hội thảo.
  • Sáng tạo, thiết kế mỹ thuật, kiến trúc liên quan đến chủ đề khoa học cho Trung tâm Quốc tế và Giáo dục liên ngành và Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy Hòa.
 1. Đơn vị tổ chức
  • Trung tâm ICISE,
  • Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội,
  • Tổ chức Hợp tác Đại học cộng đồng Pháp ngữ (AUF),
  • Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp tại Việt Nam (IRD)
  • Tổ chức thực hiện chi tiết: Viện Đào tạo và Hợp tác Quốc tế – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
 2. Đơn vị tham gia
  • Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (05 giảng viên; 20 sinh viên)
  • Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp (01 giảng viên; 05 sinh viên)
  • Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (01 giảng viên; 05 sinh viên)
  • Trường Đại học Quy Nhơn (01 giảng viên; 02 sinh viên)
  • Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (dự kiến) (01 giảng viên; 02 sinh viên)
  • Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh (dự kiến) (01 giảng viên; 02 sinh viên)
  • Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (dự kiến) (01 giảng viên; 02 sinh viên)
  • Viện Đại học Mở (dự kiến) (01 giảng viên; 02 sinh viên)
 3. Thời gian và địa điểm
  • Thời gian: 21-26/12/2020
  • Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), 07 Đại lộ Khoa học, Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 4. Số lượng người tham dư: 72 người
 5. Nội dung chương trình

Hội trại “Sáng tạo kiến trúc và nghệ thuật” được tổ chức với 03 trại sáng tạo chuyên đề với các nội dung khác nhau, có sự tham gia của nhiều trường đại học và nhiều chuyên ngành, được thực hiện liên tục trong 1 tuần (21-26/12/2020). Các tác phẩm, ấn phẩm được hoàn thành trong Hội trại sẽ được trưng bày vào ngày 26/12 tại trung tâm ICISE (có thêm 10 tác phẩm mang từ Hà Nội vào triển lãm).

 

 • Trại vẽ mỹ thuật – ký họa (màu nước, chì)

Số lượng sinh viên tham gia: 10 sinh viên.

Giảng viên: 02 giảng viên

Nội dung: sinh viên sẽ thực hiện 50 tác phẩm vẽ mỹ thuật hoặc ký họa trên khổ giấy A4 trong thời gian 1 tuần diễn ra hội trại sáng tạo. Chất liệu và cách thức thể hiện không giới hạn từ chì, màu nước, mực nho, bút kim, bút sắt, màu bột.

Các tác phẩm sẽ được trưng bày và triển lãm tại ICISE từ ngày 26/12/2020.

 

 • Trại thiết kế con đường danh nhân

Số lượng sinh viên tham gia: 15 sinh viên.

Giảng viên: 03 giảng viên

Nội dung: 03 nhóm sinh viên (mỗi nhóm 05 thành viên) sẽ tham gia thiết kế con đường danh nhân dưới sự hướng dẫn của 03 giảng viên.

Các phương án thiết kế sẽ được hoàn thành, in và trình bày thuyết trình tại hội trường trong ngày 26/12/2020.

 

 • Trại thiết kế trình diễn nghệ thuật điêu khắc – sắp đặt

Số lượng sinh viên tham gia: 10 sinh viên.

Giảng viên: 03 giảng viên

Nội dung: 10 sinh viên sẽ tham gia thiết kế và thực hiện trực tiếp các tác phẩm điêu khắc và sắp đặt vào các vị trí trong không gian xung quanh trung tâm ICISE.

Các phương án thiết kế sẽ được hoàn thành được trưng bày tại trung tâm ICISE từ ngày 26/12/2020.

For more information: