Connecting supply and demand on food industry labour market in the South central coast and Central highlands of Vietnam

Starts: 19 December, 2020

Ends: 19 December, 2020

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

  1. Thời gian tổ chức: từ 8h30-11h30 ngày 19/12/2020 (01 buổi)
  2. Số lượng người tham gia: 120 người
  3. Mục tiêu:

Nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan sử dụng, quản lý và đào tạo nguồn nhân lực ngành Công nghệ thực phẩm khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên để giúp cho Trường Đại học Quy Nhơn có những định hướng trong đào tạo, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và đồng thời khuyến khích sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm của Khoa KHTN, trường Đại học Quy Nhơn học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuẩn bị đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà tuyển dụng sau khi ra trường, Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức Hội thảo Kết nối cung – cầu nguồn nhân lực ngành Công nghệ thực phẩm khu vực Nam trung bộ và Tây Nguyên.

  1. Thành phần tham dự:
  • Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Quy Nhơn
  • Đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Bình Định: Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Bình Định.
  • Đại diện lãnh đạo Khoa Khoa học Tự nhiên, Phòng Quản lý khoa học và QHQT, Phòng Đào tạo đại học, Trung tâm Hổ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm CNTT và truyền thông.
  • CBGV ngành Hoá học, Sinh học (có liên quan đến công tác giảng dạy ngành CNTP) và sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật hoá học, ngành Công nghệ thực phẩm
  1. Nội dung chương trình dự kiến:
Báo cáo Báo cáo viên Chuyên môn Chức vụ Tên báo cáo Thời gian
Báo cáo 1 TS Phan Thanh Hải Tiến sỹ Vật lý Phó trưởng khoa KHTN, Trường Đại học Quy Nhơn. Phát biểu chào mừng hội thảo và giới thiệu tổng quan Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Quy Nhơn 8h30-9h45
Báo cáo 2 TS Vũ Ngọc Hiệu Công nghệ Sinh học Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm trong nông nghiệp 9h45-10h00
Báo cáo 3 PGS.TS Vũ Ngọc Bội Hóa sinh Thực phẩm Trưởng khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nha Trang Sự phát triển ngành công nghệ thực phẩm, cơ hội và thách thức trong đào tạo và học tập 10h00-10h15
Ngh giải lao (10h15-10h30)
Báo cáo 4 Bác sỹ chuyên khoa 2 Y dược Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNN Bình Định Quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm tại Bình Định 10h30-10h45
Báo cáo 5 Thạc sĩ Huỳnh Việt Hùng Thú y Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Bình Định, Sở Nông nghiệp và PTNN Bình Định Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm ở Bình Định và một số vấn đề về nguồn nhân lực. 10h45-11h00
Báo cáo 6 TS Hoàng Đức An Công nghệ thực phẩm Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Trường ĐH Quy Nhơn Định hướng trong đào tạo nguồn nhân lực CNTP tại Đại học Quy Nhơn. 11h00-11h15

For more information: