Winter School in Sustainable Development (WSSD)

Starts: 02 January, 2020

Ends: 05 January, 2020

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD) được xây dựng dựa trên việc kết hợp tư duy 3 mảng: Xã hội – Kinh tế – Khoa học bởi WSSD tin rằng phụng sự cộng đồng không chỉ là câu chuyện của yêu thương mà đó còn phải là câu chuyện của hiểu biết, của tư duy khoa học – kinh tế, của góc nhìn đa chiều, thấu đáo. Đó chính là những yếu tố giúp các dự án cộng đồng đi đường dài, hoạt động bền vững và tạo ra những tác động sâu sắc.

Học viên của WSSD được kì vọng là thế hệ hạt giống lãnh đạo trẻ khi được trang bị nền tảng tư duy đa chiều, thực sự hành động quyết liệt cho vấn đề mà các bạn trăn trở.