rường Sinh học Việt Nam lần thứ nhất: Phân tích hệ vi sinh vật trong Nông nghiệp và Nghiên cứu (VSOB-1)

Starts: 26 February, 2024

Ends: 26 February, 2024

Address:

Summary:

VSOB-1 sẽ tập trung vào lý thuyết và thực hành với chủ đề :”Phân tích hệ vi sinh vật trong nông nghiệp và nghiên cứu”. Rễ cây và ruột động vật là nơi cư trú của một cộng đồng vi sinh vật đa dạng và lớn bao gồm vi khuẩn, nấm và vi rút. Những vi khuẩn này đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu chất dinh dưỡng, cải thiện khả năng chống chịu của vật chủ và năng suất nông nghiệp, đồng thời giảm việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu. Công nghệ phân tích chuyên sâu và không cần nuôi cấy cho phép nghiên cứu các cộng đông vi sinh vật phức tạp trong các hệ thống nông nghiệp, đặc biệt là nhóm vi sinh vật kỵ khí vốn không thể nuôi được trong điều kiện phòng thí nghiệm tiêu chuẩn.
Lớp học sẽ kéo dài 2 ngày với sự tham gia của 45 giảng viên, học viên đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước.
 

For more information: