TUOI TRE ONLINE: Giáo sư Trần Thanh Vân – Người gieo mầm bền bỉ cho khoa học Việt Nam hiện đại