Winter School in Sustainable Development

April 8-11, 2021, ICISE, Quy Nhon, Vietnam


Participants

STT

HỌ VÀ TÊN

Ngày sinh

Quốc gia

1

Trần Hữu Phương

Anh

3/16/1996

Việt Nam

2

Đỗ Thanh

11/16/2002

Việt Nam

3

Nguyễn Phương

Thảo

09/12/1997

Việt Nam

4

Nguyễn Thế

Vinh

08/07/1999

Việt Nam

5

Nguyễn Mạnh

Duy

01/05/2002

Việt Nam

6

Trương Tấn

Lộc

05/04/2001

Việt Nam

7

Phạm Thanh

Hằng

8/25/1988

Việt Nam

8

Nguyễn Đình

Tùng

01/06/1992

Việt Nam

9

Phạm Lê Ngọc

Trâm

01/09/2000

Việt Nam

10

Nguyễn Như Bảo

Khánh

9/17/1998

Việt Nam

11

Nguyễn Phạm Quý

Trân

9/27/1998

Việt Nam

12

Ngô Phương

Uyên

5/26/1999

Việt Nam

13

Nguyễn Khắc

Hiếu

11/28/2000

Việt Nam

14

Ngô Huy

Hoàng

11/08/1996

Việt Nam

15

Lê Nguyễn Phương

Linh

08/08/1999

Việt Nam

16

Dương Tuấn

Minh

10/18/1999

Việt Nam

17

Nguyễn Đình

Minh

11/03/2001

Việt Nam

18

Hà Thị Hương

Giang

7/21/1997

Việt Nam

19

Khương Thị Phương

Thúy

12/09/1998

Việt Nam

20

Nguyễn Ngân

11/19/1997

Việt Nam

21

Trương Thị Hà

Trang

08/02/1995

Việt Nam

22

Nguyễn Như

Huyền

08/04/2002

Việt Nam

23

Từ Mỹ

Khánh

08/03/1982

Việt Nam

24

Phan Thị

Thảo

3/14/1992

Việt Nam

25

Lê Hải

Vân

1/17/2001

Việt Nam

26

ĐẶNG HOÀNG

HẢI

03/11/1997

Việt Nam

27

Đào Thị Thuỳ

Linh

6/15/1998

Việt Nam

28

Nguyễn Viết

Hiệp

2/13/1997

Việt Nam

29

Nguyễn Anh

Phương

12/13/1999

Việt Nam

30

Phạm Lê Huyền

Trang

04/09/1992

Việt Nam

31

Đoàn Thị Thu

Hiền

1/20/1994

Việt Nam

32

Hoàng Trúc

Linh

7/13/2002

Việt Nam

33

Nguyễn Diệu

Hoa

11/23/1995

Việt Nam

34

Mai Nguyễn

Dũng

10/22/1997

Việt Nam

35

Trần Nguyễn Phương Thuý (Trần

Thuý

06/08/1994

Việt Nam

36

Phạm Khánh

Bình

9/17/1990

Việt Nam

37

Phạm Diễm

Phúc

5/21/1999

Việt Nam

38

Lý Quảng

Văn

7/26/1998

Việt Nam

39

Châu Bích

Nhi

8/15/1999

Việt Nam

40

Hồ Thái

Đạt

9/23/1994

Việt Nam

41

Vũ Thị Ngọc

Ánh

10/22/1999

Việt Nam

42

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

4/25/1995

Việt Nam

43

LƯƠNG THANH

1/30/1991

Việt Nam

44

Phạm Thị Ngọc

Hạnh

05/11/1993

Việt Nam

45

Đoàn Thu

Anh

09/11/1996

Việt Nam

46

Ngô Phương

Thảo

04/07/1995

Việt Nam

47

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

11/23/1999

Việt Nam

48

Phan Khánh

Chi

11/08/2001

Việt Nam

49

Huỳnh Thị Ngọc

Huyền

11/29/1993

Việt Nam

50

Lưu Hữu

Trí

4/14/1993

Việt Nam

51

Nguyễn Hữu Tuấn

Minh

10/17/1992

Việt Nam

52

Nguyễn Thị Hoàng

8/18/1997

Việt Nam

53

Lê Đồng Vũ

Phương

12/23/2001

Việt Nam

54

Bùi Trần Thế

Anh

06/09/2001

Việt Nam

55

Nguyễn Tấn

Phúc

08/05/1998

Việt Nam

56

Nguyễn Hữu Quỳnh

Hương

01/10/1997

Việt Nam

57

Phan Hoàng

Dũng

12/28/2000

Việt Nam

58

Nguyễn Huy

Anh

12/01/1996

Việt Nam

59

Nguyễn Hà Đan

Quế

8/19/1996

Việt Nam

60

Phạm Nguyên Xuân

Cát

03/10/2002

Việt Nam

61

Nguyễn Thị

Thương

4/28/1993

Việt Nam

62

Mai Ngọc

Yến

6/28/2001

Việt Nam

63

Nguyễn Thị Bích

Hậu

02/02/2000

Việt Nam

64

Ngô Thị Phương

Quyên

05/09/1999

Việt Nam

65

Nguyễn Minh

Thành

6/27/1992

Việt Nam

66

Hoàng Thị

Hoài

10/20/1996

Việt Nam

67

Nguyễn Minh

Thành

6/27/1992

Việt Nam

68

Vũ Hà

Vi

11/17/1998

Việt Nam

69

Đinh Thị Ánh

Dương

11/30/2000

Việt Nam

70

Trịnh Ngọc

5/20/1998

Việt Nam

71

Nguyễn Khánh

Linh

10/10/2002

Việt Nam

72

Nguyễn Thị Bảo

Ngọc

09/08/1998

Việt Nam

73

HOÀNG TRƯƠNG MINH

Thu

3/15/1999

Việt Nam

74

Đoàn Thị Thanh

Thanh

8/22/1995

Việt Nam

75

Lê Minh

Triết

4/22/2002

Việt Nam

76

Dương Tuấn

Minh

10/18/1999

Việt Nam

77

Nguyễn Cẩm

09/01/1992

Việt Nam

78

Đỗ Thị Thục

Uyên

4/15/1991

Việt Nam

79

Nguyễn Thị Mộng

Thu

9/29/1993

Việt Nam

80

Phùng Thị Mai

Hương

07/11/1993

Việt Nam

81

Trần Minh

Anh

10/30/2000

Việt Nam

82

Nguyễn Hồng

Phương

12/23/1998

Việt Nam

83

Nguyễn Thanh

Thiên

12/18/2003

Việt Nam

84

Trần Quốc

Trung

05/08/1996

Việt Nam

85

Hà Hoàng Thùy

Linh

02/07/2002

Việt Nam

86

Nguyễn Thị

Thuỳ

4/24/1999

Việt Nam

87

Trần Phương

Ngọc

10/19/1997

Việt Nam

88

Đặng Minh

Đức

5/19/2000

Việt Nam

89

Lương Lê

Minh

06/03/1996

Việt Nam

90

ĐÀO ANH

Thư

11/05/1998

Việt Nam

91

Phạm Văn

Hùng

1/24/1997

Việt Nam

92

Khúc Thuỳ

Trang

12/18/1999

Việt Nam

93

Võ Phú

Toàn

02/01/1997

Việt Nam

94

Hà Thị Hương

Giang

7/21/1997

Việt Nam

95

Nguyễn

Huy

12/02/1994

Việt Nam

96

Nguyễn Thị

Nhung

7/18/1997

Việt Nam

97

Lê Việt

Duy

04/04/1993

Việt Nam

98

Nguyễn Phương

Anh

7/27/2001

Việt Nam

99

Phạm Vân

Khanh

06/08/1997

Việt Nam

100

Nguyễn Đức

Cảnh

9/16/1999

Việt Nam