Winter School in Sustainable Development

April 8-11, 2021, ICISE, Quy Nhon, Vietnam


Program
Ngày Thời gian Thời lượng Nội dung Giảng viên Ghi chú
Thứ 5 (08/04)
8:30 0:30 Khai mạc chương trình    
9:00 1:15 Toàn cầu hóa TS. Trần Nguyên Khang  
10:15 0:15 Giải lao    
10:30 1:30 Kinh tế học đói nghèo TS. Nguyễn Hoàng Bảo  
12:00 0:30 Ăn trưa - Nghỉ trưa    
12:30 1:30 Pháp luật và Thể chế TS. Nguyễn Sĩ Dũng  
14:00 1:00 Idea Talk 01: Xã hội hóa giáo dục PGS.TS. Võ Trí Hảo  
15:00 2:30 Ngoại khóa: Nghệ thuật hướng đến Phát triển Bền vững ECO-SUS 12 nghệ sĩ đương đại  
17:30 0:30 Giao đề tài thuyết trình BTC  
18:00 0:30 Ăn tối    
18:30 2:15 Workshop WSSD    
20:45 0:15 Thông báo cuối ngày    
Thứ 6 (09/04)
8:30 0:50 Idea Talk 02: Con người Việt Nam trong văn học Nhật Chiêu  
9:20 0:50 Idea Talk 03: Là người trẻ Kendall Nguyễn  
10:10 0:15 Giải lao    
10:25 1:30 Idea Talk 04: Giá của chất lượng Lê Thảo Trang  
10:55 0:05 Thông báo BTC  
12:00 0:30 Ăn trưa - Nghỉ trưa    
12:30 0:50 Idea Talk 05: Văn hóa hạnh phúc Ngô Thị Hồng Thu  
13:20 1:00 Toạ đàm 01: Thành công là gì? Hằng Đỗ
Kendall Nguyễn
Bùi Gia Khuyến
 
14:20 1:10 Idea Talk 06: Giá trị nghệ thuật và Giá trị thương mại Nguyễn Trần Ưu Đàm
Nguyễn Thế Sơn
Janet Ngô
 
15:30 1:30 Ngoại khoá: Ai cũng có thể ký họa Vũ Đức Chiến  
17:00 1:00 Toạ đàm 02: Chuyện của nghề TS. Trần Kiên
Sơn Đặng
Hùng Võ
 
18:00 0:30 Ăn tối    
18:30 2:15 Workshop WSSD    
20:45 0:15 Thông báo cuối ngày    
Thứ 7 (10/04)
8:30 2:00 Tỉnh thức và Hành trình tự nhận thức Trần Thị Mỹ Yến
Nguyễn Thị Tâm
 
10:30 0:10 Giải lao    
10:40 1:00 Idea Talk 07: Mục tiêu Phát triển Bền vững từ góc nhìn an ninh lương thực TS. Vũ Minh Hiền  
11:40 0:50 Làng Phong và Chuyện chưa kể    
12:30 0:30 Ăn trưa - Nghỉ trưa    
13:00 0:50 Idea Talk 08: Người trẻ và những trăn trở Phạm Thị Hương Giang  
13:50 0:50 Idea Talk 09: Trăn trở về người trẻ PGS.TS. Hồ Thúy Ngọc  
14:40 0:15 Giải lao    
14:55 0:50 Idea Talk 10: Nhu cầu & Trách nhiệm xã hội Đinh Đức Hoàng  
15:45 1:30 Người Việt TS. Nguyễn Nam  
17:15 1:00 Toạ đàm 03: Chuyện tử tế Đinh Đức Hoàng
Đào Thị Huệ Chi
PGS.TS. Hồ Thúy Ngọc
Hằng Đỗ
 
18:15 0:45 Giải lao    
19:00 2:30 Gala Dinner    
21:30 0:10 Thông báo cuối ngày    
Chủ nhật (11/04)
8:30 0:10 Ổn định - Thông báo thể lệ thuyết trình    
8:40 0:15 Thuyết trình số 01 Nhóm học viên  
8:55 0:15 Thuyết trình số 02 Nhóm học viên  
9:10 0:15 Thuyết trình số 03    
9:40 0:15 Thuyết trình số 04 Nhóm học viên  
9:55 0:30 Giải lao Nhóm học viên  
10:10 0:15 Thuyết trình số 05 Nhóm học viên  
10:25 0:15 Thuyết trình số 06 Nhóm học viên  
10:40 0:15 Thuyết trình số 07    
11:00 0:15 Thuyết trình số 08 Nhóm học viên  
11:15 0:20 Giải lao Nhóm học viên  
11:30 0:15 Thuyết trình số 09 Nhóm học viên  
11:45 0:15 Thuyết trình số 10 Nhóm học viên  
12:00 1:00 Ăn trưa - Nghỉ trưa    
13:00 0:30 Làm thủ tục check out BTC + Nhóm học viên  
13:30 1:30 Tổng kết - Trao giải - Thông báo kế hoạch tiếp theo - Bế mạc BTC + Học viên