13.12.2023 Khai mạc “Hội thảo Quốc tế về Chẩn đoán Phân tử trong Vi sinh vật và Bệnh”

Với chương trình kéo dài 2 ngày, Hội thảo MDMD lần thứ 2 có sự tham gia của hơn 70 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, và sinh viên đến từ 13 quốc gia trên Thế giới.