First awarded in 1901, the Nobel Prize medals depict Alfred Nobel (1833-1896). © Nobel Media. Photo: Alexander Mahmoud

Những Giáo sư đoạt giải Nobel đã đến ICISE

Sheldon Lee Glashow - Giải Nobel Vật lý 1979
Klaus von Klitzing - Giải Nobel Vật lý 1985
Jack Steinberger - Giải Nobel Vật lý 1988
Jerome Friedman - Giải Nobel Vật lý 1990
Gerard 't Hooft - Giải Nobel Vật lý 1999
Kurt Wüthrich - Giải Nobel Hóa học 2002
David Gross - Giải Nobel Vật lý 2004
Finn E. Kydland - Giải Nobel Kinh tế 2004
George F. Smoot - Giải Nobel Vật lý 2006
François Englert - Giải Nobel Vật lý 2013
Kajita Takaaki - Giải Nobel Vật lý 2015
Michel Mayor - Giải Nobel Vật lý 2019

Huy chương Fields là giải thưởng được trao cho tối đa 4 nhà toán học không quá 40 tuổi tại mỗi kỳ Đại hội quốc tế của Hiệp hội Toán học quốc tế, được tổ chức 4 năm/lần

Giáo sư đoạt Huy chương Fields đến ICISE vào các năm 2015, 2016 & 2019

Ngô Bảo Châu - Huy chương Fields Toán học 2010

Giải thưởng Dirac của ICTP được trao tặng lần đầu vào năm 1985, đặt theo tên của giáo sư P.A.M. Dirac – một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất thế kỷ 20. Giải thưởng được trao tặng hàng năm vào ngày sinh nhật của Dirac (ngày 8/8) cho các nhà khoa học có những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực vật lý lý thuyết. Ảnh: https://www.ictp.it/

Giáo sư đoạt Huy chương Dirac đến ICISE vào các năm 2013 & 2018

Đàm Thanh Sơn - Huy chương Dirac Vật lý lý thuyết 2018