Những Giáo sư đoạt giải Nobel đã đến ICISE

Sheldon Lee Glashow - Giải Nobel Vật lý 1979
Klaus von Klitzing - Giải Nobel Vật lý 1985
Jack Steinberger - Giải Nobel Vật lý 1988
Jerome Friedman - Giải Nobel Vật lý 1990
Gerard 't Hooft - Giải Nobel Vật lý 1999
Kurt Wüthrich - Giải Nobel Hóa học 2002
David Gross - Giải Nobel Vật lý 2004
Finn E. Kydland - Giải Nobel Kinh tế 2004
George F. Smoot - Giải Nobel Vật lý 2006
Jean Jouzel - Giải Nobel Hòa Bình 2007
François Englert - Giải Nobel Vật lý 2013
Kajita Takaaki - Giải Nobel Vật lý 2015
Michel Mayor - Giải Nobel Vật lý 2019

Giáo sư đoạt Huy chương Fields đến ICISE vào các năm 2015, 2016 & 2019

Giáo sư đoạt Huy chương Dirac đến ICISE vào các năm 2013 & 2018

Ngô Bảo Châu - Huy chương Fields Toán học 2010
Đàm Thanh Sơn - Huy chương Dirac Vật lý lý thuyết 2018