Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo lục Liên ngành (IFIRSE), ICISE, 07 Đại lộ Khoa học, khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

• Website: https://ifirse.icise.vn/

Lịch sử hình thành:
• Ngày 01 tháng 10 năm 2006: Nhóm Vật lý lý thuyết được thành lập
• Ngày 17 tháng 07 năm 2017: Nhóm Vật lý Neutrino được thành lập