Founded in 1993 by Jean Tran Thanh Van, the association Rencontres du Vietnam, a non-profit organization and an official partner of UNESCO, has as its objective the promotion of international exchanges between Vietnam and the international community, particularly in the areas of science and education. It also aims at the encouragement and integration of Vietnamese scientists into the international scientific community and at supporting the role of education and science by encouraging scientific awareness and stimulating passion for science in the younger generation. The Rencontres du Vietnam lies within the scope of two series of scientific meetings created by Jean Tran Thanh Van: the Rencontres de Moriond in 1966 and the Rencontres de Blois in 1989.


Year

Time Conference
1 January 7-13, 2024 Vật lý ngoài Mô hình Tiêu chuẩn trong Vật lý hạt và Vũ trụ học: 50 năm sau.
2 February 21-23, 2024 Các nền tảng giao dịch điện tử tại Châu Á lần thứ năm
3 March 3-9, 2024 Trại huấn luyện phần cứng để ứng dụng trong lĩnh vực phát hiện nhanh ánh sáng yếu lần thứ 3
4 March 4-7, 2024 Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Ô nhiễm, Phục hồi và Quản lý Môi trường
5 April 11 - 12, 2024 Thành tựu trong Công nghệ sinh học thực vật: Từ chỉnh sửa gen cây trồng đến phát triển nông nghiệp bền vững
6 April 15-17, 2024 Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về cây dược liệu và hợp chất thiên nhiên
7 April 22-26, 2024 Hội nghị Thời gian Thực IEEE lần thứ 24
8 May 2024 Mai Xuân Thưởng trong phong trào Cần Vương chống Pháp tại các tỉnh Trung bộ và Nam Trung bộ vào cuối thế kỷ XIX
9 May, 2024 Nghiên cứu câu chuyện lịch sử trong khai thác du lịch tại tỉnh Bình Định
10 June, 2024 Đổi mới quản lý rác thải rắn sinh hoạt tại tỉnh Bình Định
11 June, 2024 Định hướng phát triển Quy Nhơn trở thành thành phố khoa học đặc trưng của Việt Nam
12 June, 2024 Định hướng xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hàng không và vũ trụ tại tỉnh Bình Định
13 June 10-14, 2024 Hội thảo Quốc tế về Vật liệu mềm, Chất lưu và Bề mặt chuyển tiếp
14 June 18 - 30, 2024 MIDSEA Summer School, Workshop and Symposium
15 July 7 - 13, 2024 Hội nghị khoa học quốc tế “Pascos - Hạt, dây và Vũ trụ học” lần thứ 28
16 July 15 - 26, 2024 Trường học Vật lý về Neutrinos lần thứ 8 (VSON8)
17 July 15 - 26, 2024 Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 30
18 July 17-21, 2024 Trường học Việt Nam về Vật lý Thiên văn lần thứ 8 (VSOA8)
19 July 21 - August 3, 2024 SAGI Summer School 2024: Astronomical Techniques (3S24)
20 July 31 - August 2, 2024 Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc Trường Trung học Phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định mở rộng năm 2024
21 August 4-10, 2024 Hội nghị Quốc tế "Truy tìm hạt Axion"
22 August 6-8, 2024 Hội thảo sự truyền bá của các tôn giáo phổ biến: Trường hợp của Tiên Thiên Đại Đạo
23 August 11 - 14, 2024 Hội nghị Quốc tế về Vi sinh vật và một sức khỏe lần 2 (MOH-VN 2024)
24 August 19-22, 2024 Trường hè khoa học Việt Nam lần thứ 11
25 August 23-26, 2024 Hội thảo quốc tế "Tin học vật liệu: tăng tốc nghiên cứu và thiết kế vật liệu mới với trí tuệ nhân tạo"
26 September, 2024 Hội thảo Khoa học vì Hòa Bình IPU
27 September 8-13, 2024 Trường học Việt Nam về Quan sát Trái Đất lần thứ 4
28 September 16-19, 2024 Hội nghị ngành đường Quốc tế IAPSIT lần thứ 8 và Sự kiện Sugarcon 2024
29 September, 2024 Hội thảo quốc tế lần thứ hai về khoa học sự sống nano: Công Nghệ Nano Sinh học, Cảm biến Sinh học, Tính toán
30 October 2-4, 2024 Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 7: Hội nghị Quốc tế Sinh học
31 October, 2024 Ứng dụng công nghệ mới trong phát triển kinh tế rừng tại tỉnh Bình Định
32 October, 2024 Các công nghệ lõi có thể triển khai tại tỉnh Bình Định
33 November 25 - 29, 2024 Hội nghị Quốc tế tại Việt Nam về Khoa học về Trái Đất và Môi trường Việt Nam lần thứ 4
34 December, 2024 Trường Sinh học Việt Nam lần thứ 3
35 December, 2024 Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 3: Hội thảo Quốc tế về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh tật
36 December, 2024 Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2024
Time Conference
1 January 5 - 11, 2023 TMEX-2023: Theory meets experiments: particle astrophysics and cosmology
2 February 10-12, 2023 Persistent Organic Pollutants and Dioxin Contamination: Environmental Issues and Mitigation Technologies
3 February 19 - 24, 2023 10th Asia-Pacific Association of Theoretical and Computational Chemistry (APATCC)
4 February 26 - March 4, 2023 2nd Hardware camp for Fast and Low-Light detection
5 March 25, 2023 Specialized Seminar: Plasma Technology and Solid waste Treatment Applications in Vietnam
6 March 30-31, 2023 Advanced in Reconstructive Hand Surgery
7 June 19 - 29, 2023 3rd South Asia Thematic School in Aquatic Microbial Ecology (ASIAME)
8 July 7 - 8, 2023 Les défis environnementaux et les solutions pour y faire face (Environmental challenges and solutions to address them)
9 July 9-15 2023 Workshop on Operator Algebras, Deformation Quantization and Related Field Theories
10 July 9 – 29, 2023 Advanced Summer School in Quantum Field Theory and Quantum Gravity
11 July 16 - 19, 2023 Neutrino Workshop at IFIRSE
12 July 17-28, 2023 SAGI Observational Astronomy School
13 July 18-28, 2023 Vietnam School on Neutrinos (VSON7)
14 August 1 - 3, 2023 Le Quy Don Open Model United Nation 2023
15 August 5, 2023 VIASM Workshop in Mathematical Physics
16 August 6, 2023 French Achitechtural and Cultural Heritage in Binh Dinh
17 August 6 - 12, 2023 Windows on the Universe: 30th Anniversary of the Rencontres du Vietnam
18 August 13-18, 2023 29th Vietnam School of Physics (VSOP29)
19 August 22 - 26, 2023 The 10th Vietnam Summer School of Science - VSSS'10
20 September 11-13, 2023 Science for Peace Parliamentary meeting (Inter-Parliamentary Union - IPU)
21 September 11-15, 2023 3rd Vietnam School of Earth Observation: SAR Data for land applicationsin Vietnam (VSEO-3)
22 September 17-19, 2023 Rencontres du Vietnam: The first International Symposium of Nano Life Science: Nano Biotechnology, Biosensor, Computation (NanoBioCoM2023)
23 September 20 - 22, 2023 Rencontres de Quy Nhon VI: International Biology Conference
24 November 27 - December 1, 2023 3rd Vietnam Conference on Earth and Environmental Science
25 November 26 - December 2, 2023 The 2nd SAGI astrophysics workshop on dust polarimetry
26 December 3, 2023 Thành Hoàng Đế trong tiến trình lịch sử Việt Nam
27 December 8, 2023 Workshop on New Trends in Algebraic Topology
28 December 9 - 14, 2023 Vietnam School of Biology (VSOB-2)
29 December 12, 2023 Thực trạng và định hướng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định
30 December 11 - 14, 2023 The Second Rencontres de Quy Nhon: International Workshop on Molecular Diagnostics in Microbiology and Diseases (MDMD-2)
31 December 15, 2023 Định hướng đổi mới công nghệ trong thời đại công nghiệp lần thứ tư
32 December 16 - 19, 2023 Diễn đàn Phát triển Việt Nam 2023 (VSOD)

Conferences at ICISE

Time Conference
1 March, 6-11, 2022 Hardware Camp for Fast and Low-Light detection
2 May, 19-21, 2022 ERASMUS+ capacity building programs of yesterday and tomorrow
3 June, 10-12, 2022 Le Quy Don Open Model United Nation 2022 (LQDOMUN 2022)
4 July, 10-16, 2022 Topological Quantum Electrons Interacting In-person
5 July, 10-22, 2022 Vietnam School on Neutrinos (VSON6)
6 July, 17-23, 2022 Neutrino Physics
7 July, 24 - August 6, 2022 28th Vietnam School of Physics: (VSOP 28)
8 July, 24-30, 2022 THE GOLDEN UNIVERSE:Nuclear Astrophysics & Cosmic Rays in the Multimessenger Era
9 July, 25-28, 2022 The 2022 SAGI Astrophysics Workshop on: New Frontiers of Astrophysics in the Golden Era of Dust Polarimetry
10 August, 2-5, 2022 The 9th Vietnam summer school of science - VSSS'09
11 August, 7-11, 2022 2nd Vietnam Conference on Earth and Environmental Science (VCEES-2022)
12 August, 14-20, 2022 Flavour Physics
13 August, 15-19, 2022 Rencontres de Quy Nhon: The 5th International Biology Conference 2022
14 August, 21-27, 2022 Star Formation in different environments (SFDE2022)
15 September, 4-9, 2022 ICISE School for Medical Physics
16 September 12-13, 2022 Workshop Environmental Pollution And Impacts On Ecosystems And Human Health-Challenges And Solutions/Actions Need
17 September, 12-15, 2022 Science, Ethics and Human Development
18 October, 2-7, 2022 25th Ocean Optics Conference
19 November, 26-27, 2022 International Conference on the Historical & Cultural Heritage and Artistic Adaptations
20 December, 13-14, 2022 1st Vietnam School of Biology (VSOB1)
21 December, 15-16, 2022 The first Rencontres de Quy Nhon: International Workshop on Molecular Diagnostics in Microbiology and Diseases (1st MDMD)
22 December, 17-20, 2022 Vietnam School of Development (VSOD)

Conferences at ICISE

Time Conference
1 April 8-11, 2021 Winter School in Sustainable Development
2 April 17-18, 2021 Le Quy Don Open Model United Nations
3 August 29 - September 9, 2021 Vietnam School on Neutrinos (VSON5)
4 December 4-12, 2021 (Hanoi, Vietnam) Quantum Computing School
5 December 5-9, 2021 1st Vietnam Conference on Earth and Environmental Science (VCEES-2021)
6 December 13-15, 2021 4th Biology Conference
7 Postponed due to Covid-19 Young Chemist Conference (YCC)
8 Postponed due to Covid-19 School of Quantum Physics: Quantum Information, Quantum Computation and Applications
9 Postponed due to Covid-19 Medical Physics School
10 Postponed due to Covid-19 Ph. D student Open day
11 Postponed due to Covid-19 Vietnam Summer School in Development
12 Postponed due to Covid-19 The 27th Vietnam School of Physics (VSOP-27)

Conferences at ICISE

Time Conference
1 January 2 - 5, 2020 Winter School in Sustainable Development (WSSD)
2 January 5 - 11, 2020 TMEX-2020: Theory meets experiments: particle astrophysics and cosmology
3 February 16 - 22, 2020 Magnetic Fields in the Universe 7
4 June 06-07, 2020 Le Quy Don Open Model United Nations 2020
5 July 30 - August 02, 2020 1st Vietnam Summer School in Development (VSSD01)
6 October 19 - 21, 2020 IRD2020: Research in cooperation for sustainable development
7 November 9 - 11, 2020 Environment, Subtainability and Education
8 November 28 - 29, 2020 Workshop on Energy Conversion
9 November 28 - December 01, 2020 The 8th Vietnam Summer School of Science - VSSS'08
10 November 29 - December 11, 2020 26th Vietnam School of Physics: Particles and Dark Matter (VSOP 26)
11 December 5 - 7, 2020 NATIONAL WRITESHOP - The special report on "Youth for Climate Action in Vietnam"
12 December 7 - 9, 2020 Building Centers of Excellence in Sustainability Science within Vietnamese Universities (SUCCESS)
13 December 7 - 9, 2020 Data analysis and interpretation for environmental sciences (COMPOSE)
14 December 7 - 18, 2020 Vietnam School on Neutrinos (VSON4)
15 December 11 - 13, 2020 3rd Biology Conference 2020
16 December 18 - 20, 2020 National Youth Engagement with Science Conference 2020
17 December 19, 2020 Connecting supply and demand on food industry labour market in the South central coast and Central highlands of Vietnam
18 December 26, 2020 Startup talks with natural sciences students
19 December 21 - 26, 2020 Boost Camp for Architecture Creativity and Art

Conferences at ICISE

Time Conference
1 March 24-30, 2019 Search for Life on Early Earth to Exoplanets
2 May 12-14, 2019 Workshop on Disaster risk reduction for environment and health sectors
3 June 10-13, 2019 US-VN Mathematical joint meeting
4 June 23-29, 2019 EDS Blois 2019 on elastic and diffractive scattering
5 June 24, 2019 Commercial disputes and arbitration in Europe and Asia
6 June 30-July 06, 2019 Plasma School
7 July 01-06, 2019 New Physics with Exotic and Long-Lived Particles: A Joint ICISE-CBPF Workshop
8 July 07-13, 2019 Mechanobiology, from molecules to tissues
9 July 07-19, 2019 Vietnam School on Neutrinos (VSON3)
10 July 14-20, 2019 First Rencontre du Vietnam on Soft Matter Science
11 July 22-25, 2019 7th Vietnam Summer School of Science (VSSS 07)
12 July 22 - August 02, 2019 25th Vietnam School of Physics: Nanophysics (VSOP 25)
13 July 29-August 02, 2019 International conference on medical physics and school
14 August 4-10, 2019 Three Neutrinos and Beyond
15 August 4-10, 2019 7th Vietnam School of Astrophysic (VSOA7)
16 August 11-17, 2019 Cosmology
17 August 18-20, 2019 Reduction of plastic waste to the ocean in Vietnam : Educating the educators approach
18 August 23-26, 2019 Meeting of young researchers in Mechanics 2019
19 September 03-08, 2019 Marine plastic assessment on shorelines and surface water
20 September 8-14, 2019 2nd VSEO Remote Sensing of inundation, flooding and wetland
21 September 15-21, 2019 Behind and Beyond the Standard Model at LHC, Future Colliders and Elsewhere
22 September 15-20, 2019 MCnet Vietnam School on Monte Carlo Event Generators for the LHC
23 September 22-28, 2019 Perspectives in Hadron Physics
24 November 17-23, 2019 South East Asian training workshop on Scientific information and Team management
25 December 21-22, 2019 2nd Vietnam Biology conference

Conferences at ICISE

Time Conference
1 February 25 - March 2, 2018 2nd Rencontres du Vietnam on Exoplanetary Science
2 May 08 - 11, 2018 Science for Development
3 July 8 - 14, 2018 Cosmic Cycle of Dust and Gas in our Galaxy : from old to young Stars
4 July 08 - 21, 2018 Vietnam School on Neutrino (VSON2)
5 July 15 - 21, 2018 Perspectives in Topological phases: From Condensed Matter to High-Energy Physics
6 July 15 - 20, 2018 International Symposium on Neutrino Frontiers
7 July 23 - 25, 2018 The 6th Vietnam Summer School of Science - VSSS'06
8 July 30 - August 01, 2018 43rd National Conference on Theoretical Physics
9 July 29 - August 04, 2018 6th Vietnam School of Astrohysics (VSOA6) : Cosmology
10 August 05 - 11, 2018 Windows on the Universe: 25th anniversary of the Rencontres du Vietnam
11 August 12 - 18, 2018 Very High Energy Phenomena in the Universe
12 August 20 - 31, 2018 24th Vietnam School of Physics: Particles and Cosmology (VSOP 24)
13 August 20 - 25, 2018 International Joint Conference on Rough Sets 2018
14 August 26 - September 1, 2018 First Vietnam School of Earth Observation: Atmospheric remote sensing and molecular spectroscopy
15 September 12 - 25, 2018 The Fourth Asia-Europe-Pacific School of High-Energy Physics (AEPSHEP-2018)
16 September 16 - 21, 2018 Innovative approaches to the study of bacterial pathogens
17 September 30 - October 7, 2018 School on Computational Biology for Infectious Diseases (CBID 2018)
18 October 27 - 31, 2018 Computational Biophysics at the Molecular and Meso Scales

Conferences at ICISE

Time Conference
1 June 26 - July 2, 2016 Mechanobiology: from molecules to tissue
2 July 3 - 9, 2016 Large Scale Structure and Galaxy Flows
3 July 7 - 8, 2016 Fundamental Science and Society
4 July 10 - 16, 2016 PASCOS: Particles, Strings and Cosmology
5 July 17 - 29, 2016 International Neutrino Summer School (INSS2016)
6 July 25 - 29, 2016 Star Formation in different environments
7 July 31 - August 6, 2016 4th Vietnam School of Astrophysics (VSOA)
8 July 31 - August 7, 2016 High Sensitivity Experiments Beyond the Standard Model
9 August 7 - 13, 2016 Blowing in the wind
10 August 21 - 27, 2016 NuFact 2016
11 September 1 - 12, 2016 22th Vietnam School of Physics (VSOP)
12 September 13 - 18, 2016 Physics in Collision
13 September 25 - October 02, 2016 Precise theory for precise experiments
14 December 11 - 17, 2016 Search for life: from early Earth to exoplanets
15 December 10 - 16, 2016 Analysis, Probability, and their Applications

Conferences at ICISE

Time Conference
1 April 20 - 26, 2014 Exoplanetary science
2 July 27 - August 2, 2014 Flavour Physics
3 August 3 - 9, 2014 Very High Energy Phenomena in the Universe
4 August 3 - 15, 2014 XX Vietnam School Of Physics (VSOP-20)
5 August 2 - 9, 2014 2nd Vietnam School of Astrophysics (VSOA-2)
6 August 10 - 17, 2014 Physics at LHC and beyond

Conferences at Quy Nhơn and ICISE

Conferences at Hà Nội

Conferences at Hà Nội

Time Conference
1 5-11 August 2004 New Views in Particle Physics
2 5-11 August 2004 New Views on the Universe

Conference at Hà Nội

Time Conference
1 July 19-25 2000 Physics at Extreme Energies