GS. Jean Trần Thanh Vân
Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam
Giám đốc ICISE
[email protected]
Gif sur Yvette – Pháp

TS. Trần Thanh Sơn
Phó giám đốc ICISE
[email protected]
0983 024 608
07 Đại lộ Khoa học, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

 Aimie Fong
Thư ký Hội Gặp gỡ Việt Nam
[email protected]
33(0)1 69 28 51 35 / 33(0)7 81 29 44 15
BP33, F-91192, Gif sur Yvette, Pháp

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tốt nhất dành cho sự kiện của bạn tại ICISE. Liên hệ ngay với chúng tôi để có thêm thông tin!

Dấu * là bắt buộc phải nhập

Tôi muốn liên hệ với ICISE để: *
Tổ chức sự kiện hoặc hội nghị trong thời gian tới
Hợp tác
Lý do khác (Gửi thông tin chi tiết cho chúng tôi bằng cách điền vào thông tin bên dưới)

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành

07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
0256 364 6609  0256 354 0079
 [email protected]