GS. Jean Trần Thanh Vân
Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam
Giám đốc ICISE
jtrantv@gmail.com
Gif sur Yvette – Pháp

TS. Trần Thanh Sơn
Phó giám đốc ICISE
tranthanhson@icisequynhon.com
0983 024 608
07 Đại lộ Khoa học, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Thao Do
Thư ký Hội Gặp gỡ Việt Nam
rencontres.vietnam@gmail.com
+33(0)1 69 28 51 35 / +33 (0)6 03 12 51 70
104 Avenue du Général Leclerc, F-91192, Gif sur Yvette, France

Chúng tôi cung cấp những dịch vụ tốt nhất dành cho sự kiện của bạn tại ICISE. Liên hệ ngay với chúng tôi để có thêm thông tin!

Dấu * là bắt buộc phải nhập

I want to contact ICISE for *
Organizing event or conference in future.
For cooperating
Other (give us the details in text box below)


Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành

07 Đại lộ Khoa học, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam
0256 364 6609  0256 354 0079
 contact@icisequynhon.com