ĐĂNG KÝ TRƯỜNG HỌC NEUTRINO VIỆT NAM LẦN THỨ 5

TRƯỜNG HỌC NEUTRINOS LẦN THỨ 5(VSON5)
(từ 29/8 đến 9/9, 2021, tại trung tâm ICISE, Quy Nhơn, Việt Nam)

Trường học vật lý Neutrinos lần thứ 5, được tổ chức bởi hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và nhóm nghiên cứu Neutrino, IFIRSE, cùng với sự tham gia của các giáo sư hàng đầu của Nhật Bản, sẽ diễn ra tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định, Việt Nam từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9 năm 2021. Mục đích của lớp học này là truyền cảm hứng và thu hút học thế học học sinh, các nhà khoa học vật lý trẻ theo đuổi nghiên cứu vật lí neutrino.
Chương trình lớp học sẽ bao gồm các bài giới thiệu về vật lý hạt cơ bản và về hiện tượng neutrino. Một số lượng nhất định các thí nghiệm về các phương pháp quan sát và phát hiện neutrino sẽ được giới thiệu. Ngoài ra, một số bài giảng về các phương pháp hiện đại và những phát hiện mới về vật lý neutrino trong các khía cả lý thuyết và thực nghiệm cũng sẽ được chọn lọc và trình bày. Trong quá trình tham gia học viên sẽ được thực hành cả trên thực tế và trên phần mềm.
Tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ sử dụng trong toàn bộ chương trình.
Chỗ ở và chi phí ăn uống trong suôt chương trình sẽ được hỗ trợ toàn phần.
Xin thông tin đến các bạn học sinh, sinh viên và các nhà Vật lý trẻ quan tâm.
Chương trình sẽ nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 30/6/2021. Vui lòng gửi cho chúng tôi CV có kèm theo sở thích nghiên cứu của bạn qua hình thức online tại https://ifirse.icise.vn/nugroup/vson/2021/registration.html