Hội nghị quốc tế: “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 5: Hội nghị Quốc tế Sinh học 2022”

Starts: 06 October, 2022

Ends: 06 October, 2022

Address:

Summary:

Từ ngày 17-19/08/2022, được sự hỗ trợ, ủng hộ của Bộ Khoa học – Công nghệ, Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam (Rencontres du Vietnam, Pháp), Quỹ Đổi mới Sáng tạo VinIF và trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hội nghị quốc tế “Gặp gỡ Quy Nhơn lần thứ 5: Hội nghị Quốc tế Sinh học 2022: Kết nối và xây dựng mạng lưới nghiên cứu” được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), Quy Nhơn, Bình Định.
Được tổ chức lần đầu năm 2017, qua 4 lần tổ chức, hội nghị ngày càng phát triển và thu hút được sự quan tâm của các nhà khoa học trong nước với các báo cáo có tính khoa học cao, nhiều hợp tác và kết nối khoa học đã được tạo ra.
Năm nay, lần đầu tiên được tổ chức ở hình thức Hội nghị Quốc tế đã thu hút được 379 người tham dự với 240 báo cáo trong đó có 77 báo cáo nói và 163 báo cáo poster của các đại biểu tham gia đến từ các trường đại học, cơ quan, tổ chức nghiên cứu thuộc 16 quốc gia trên thế giới. Các báo cáo khoa học được chọn lọc và trình bày trong 4 nhóm chủ đề khoa học chính, bao gồm:
  1. Sinh học Thực vật
  2. Vi sinh vật
  3. Sinh học người
  4. Sinh học Động vật
Hội nghị cũng có 14 báo cáo mời của các nhà khoa học uy tín hàng đầu trong nước và quốc tế và dự kiến sẽ có những giải thưởng mang tính khuyến khích động viên tinh thần cho những nhà khoa học trẻ có báo cáo xuất sắc, những người tham dự tích cực nhất trong mọi hoạt động khoa học và tương tác của Hội nghị và những nữ khoa học.

For more information: