CHƯƠNG TRÌNH ERASMUS+ NÂNG CAO NĂNG LỰC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC – QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Starts: 19 May, 2022

Ends: 21 May, 2022

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

Erasmus + là một Chương trình được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu tập trung vào giáo dục, đào tạo, thanh thiếu niên và thể thao. Tất cả những lĩnh vực này đều đóng vai trò cốt lõi vào sự phát triển nghề nghiệp cho các cá nhân và cho cả cộng đồng. Chương trình Erasmus+ được triển khai thông qua nhiều chương trình khác nhau, kể từ năm 2014, đã có hàng trăm dự án thuộc chương trình Erasmus+ được phê duyệt và triển khai tại Việt Nam, hàng nghìn giảng viên và sinh viên Việt Nam đã được trao cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các cơ sở giáo dục đại học tại Châu Âu.

Các dự án Nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học nằm trong khuôn khổ của chương trình Erasmus+ kéo dài từ 2 đến 3 năm, hướng tới hiện đại hóa và đổi mới trong các trường Đại học, xây dựng các giáo trình mới, nâng cao quản trị và kết nối quan hệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp. Dự án còn phối hợp với chính quyền địa phương nhằm giải quyết các vấn đề về chính sách, xây dựng nền tảng cho đổi mới giáo dục đại học. Việt Nam là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ Chương trình nâng cao năng lực trong Giáo dục Đại học Erasmus + của Liên minh Châu Âu trong giai đoạn 2015 – 2020 (74 chương trình liên quan đến 94 trường đại học/học viện).