Hội nghị Mô phỏng Liên hợp Quốc trường THPT chuyên Lê Quý Đôn mở rộng

Starts: 10 June, 2022

Ends: 12 June, 2022

Address:

07 Science Avenue, Ghenh Rang, Quy Nhon, Binh Dinh, Vietnam

Summary:

Le Quy Don Open Model United Nations (LQDOMUN) được thành lập từ năm 2017, do một nhóm các bạn trẻ năng động, có năng lực tiếng Anh và nền tảng kiến thức về các vấn đề toàn cầu, với trái tim tràn đầy khát vọng được nghĩ, được nói lên ý kiến cá nhân, và được trải nghiệm trên con đường chuẩn bị bản thân để trở thành công dân thời đại mới.
LQDOMUN năm 2022 sẽ tổ chức với hơn 170 đại biểu là học sinh, sinh viên các trường trên cả nước với 03 hội đồng chính:
+UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia – Ủy hội Kinh tế Xã hội Châu Á Thái Bình Dương Liên Hợp Quốc)
+NATO (North Atlantic Treaty Organization – Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương)
+ SOCHUM (Social, Humanitarian and Cultural Issues – Ủy ban Xã hội, Nhân đạo và Văn hóa)