Trường Vật lý Neutrino Việt Nam lần thứ 5 – VSON2021

Starts: 29 August, 2021

Ends: 09 September, 2021

Address:

Online/Zoom

Summary:

Trường Vật lý Neutrino Việt Nam lần thứ 5 sẽ được tổ chức online từ ngày 29/8 đến ngày 9/9/2021.

VSON2021 sẽ có sự tham gia của 15 giảng viên từ Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Pháp và Việt Nam, cùng với đó là hơn 60 học viên đến từ các quốc gia, Việt Nam, Ấn Độ, Pháp và Ai Cập.

Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức online, tuy nhiên BTC hy vọng rằng đây sẽ là sự đặc biệt của sự kiện lần này.