THÔNG BÁO TUYỂN SINH – Trường học Việt Nam về Neutrino lần thứ 8

THÔNG BÁO TUYỂN SINH – Trường học Việt Nam về Neutrino lần thứ 8 năm 2024 (VSON8) tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” lần thứ 20
  • Thời gian diễn ra: từ 15/7/2024 đến 26/7/2024
  • Hạn nộp hồ sơ tuyển sinh: 30/4/2024
  • Đăng ký tại đây: https://ifirse.icise.vn/nugroup/vson/2024/registration.html
 
Với mục tiêu cung cấp kiến thức, thực hành và truyền cảm hứng cho sinh viên thế hệ mới theo đuổi vật lý hạt trong tương lai, đặc biệt là vật lý thực nghiệm neutrino. Chương trình giảng dạy bao gồm:
  • Giới thiệu về nền tảng lý thuyết của vật lý hạt.
  • Giới thiệu về máy dò hạt nói chung chủ yếu tập trung vào phương pháp và kỹ thuật quan sát neutrino.
  • Sắp xếp cả phần cứng và phần mềm trong bài giảng để cung cấp kinh nghiệm thực hành.
  • Chuỗi bài giảng nâng cao dành cho các phương pháp hiện đại và những phát triển mới của vật lý neutrino ở khía cạnh lý thuyết và thực nghiệm.
 Ban tổ chức VSON sẽ tuyển chọn 20-25 sinh viên Việt Nam và quốc tế tùy theo ngân sách được phân bổ.