From 29 August 2021 to 9 September 2021

Trường Vật lý Neutrino Việt Nam lần thứ 5 – VSON2021

Trường Vật lý Neutrino Việt Nam lần thứ 5 sẽ được tổ chức online từ […]

From 8 July 2021 to 8 July 2021

Webinar: Machine Learning in the CHIPS water Cherenkov detector

Abstract: CHIPS was a 5 kton WC detector, constructed in 2019 to demonstrate a number of […]

From 10 June 2021 to 10 June 2021

Webinar: PANDA: Neutrino detector for reactor monitor

Abstract: Nuclear power plant is an intelligent artificial source of anti-electron neutrinos. In a commercial […]

From 4 August 2021 to 14 August 2021

Quantum Computing School

About the School No longer belonging to the ivory tower of scientists, noisy intermediate-scale quantum […]

From 6 May 2021 to 6 May 2021

Webinar: A Measurement of Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm

Abstract: The anomalous magnetic moment of the muon can be both measured and calculated to extraordinary […]

From 17 April 2021 to 18 April 2021

Hội nghị mô phỏng Liên hợp Quốc trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Bình Định mở rộng

Le Quy Don Open Model United Nations (LQDOMUN) được thành lập từ năm 2017, do […]

From 15 April 2021 to 15 April 2021

Webinar: Tìm kiếm phân rã Nucleon với thí nghiệm Super-Kamiokande

Abstract: Proton decay, which is predicted by Grand Unified Theories, is the key for beyond the […]

From 8 April 2021 to 11 April 2021

Winter School in Sustainable Development

Trường Đông là gì? Là diễn đàn giáo dục đầu tiên tập trung vào phát […]

From 26 February 2021 to 26 February 2021

Webinar: “Tìm kiếm những sự kiện hiếm (như vật chất tối) với Thí nghiệm XENON1T “

Abstract: Our astrophysical observations indicate that there is an enormous amount of mass in the Universe […]

From 6 January 2021 to 6 January 2021

Webinar: Nuôi cấy đơn tinh thể và các đặc tính của vật liệu nhấp nháy để ghi đo bức xạ

Abstract: Scintillator is a key component in many scientific instruments which are widely used for nuclear […]

From 26 December 2020 to 26 December 2020

Khởi nghiệp trong sinh viên ngành Khoa học tự nhiên.

Khởi nghiệp trong sinh viên ngành Khoa học tự nhiên. Nghề Nghiệp Số trong Nền […]

From 21 December 2020 to 21 December 2020

Hội trại Sáng tạo kiến trúc và nghệ thuật

 Mục đích tổ chức chương trình Nhằm tạo ra môi trường học thuật lý tưởng […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11