From 29 October 2020 to 29 October 2020

Webinar: Độ phân giải năng lượng của máy dò CANDLES cho nghiên cứu phân rã kép beta không kèm theo neutrino của Ca-48

Neutrino-less double beta decay (0νββ) is useful for determining the neutrino mass and confirming the […]

From 24 September 2020 to 24 September 2020

Webinar: Tăng tốc khoa học máy tính cho vật lý, máy đo và tính toán.

We will discuss the growing research area at the intersection of machine learning, detector hardware, […]

From 29 November 2020 to 11 December 2020

Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 26 (VSOP-26)

The 26th Vietnam School of Physics (VSOP-26): November 29 – December 11, 2020. Quy Nhon, […]

From 3 September 2020 to 3 September 2020

Webinar: Tìm kiếm dao động neutron – phản neutron với thí nghiệm NOvA (Mỹ)

Searching for neutron-antineutron oscillation is an active research direction that promises immense values for field […]

From 20 August 2020 to 20 August 2020

Phá vỡ đối xứng gương trong dao động neutrino và quá trình khởi tạo lepton

Talk#1: Leptogenesis and Low Energy CP Violation Dr. Jessica Turner, Fermilab, US I will provide […]

From 30 July 2020 to 2 August 2020

Trường hè Phát triển Việt Nam 2020

Trường hè Phát triển Việt Nam Xây dựng thế hệ trẻ tài năng, mong muốn […]

From 3 December 2022 to 3 December 2022

Nghiên cứu tương tác của hệ nhiều hạt trong hạt nhân nguyên tử 3H và 3He qua phép đo tiết diện tán xạ (e,e’p)

We will have a webinar from Dr. Dien Nguyen, MIT & J-Lab on July 3rd […]

From 6 June 2020 to 7 June 2020

Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định mở rộng năm 2020

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) phối hợp với […]

From 16 January 2020 to 22 January 2020

Từ trường trong Vũ trụ 7

Most of the baryonic matter in the Universe is composed of ionized or partially ionized […]

From 3 December 2022 to 3 December 2022

Lý thuyết gặp thí nghiệm: Vật lý thiên văn hạt và Vũ trụ học

The conference Theory meeting experiments (TMEX-2020) will be held on 5-11 January 2020. It will bring together […]

From 3 December 2022 to 3 December 2022

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD)

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD) được xây dựng dựa trên […]

From 3 December 2022 to 3 December 2022

Triển vọng trong Vật lý Hadron

In recent years, a new impulse has been given to the physics of hadrons, thanks […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11