From 24 September 2020 to 24 September 2020

Webinar: Tăng tốc khoa học máy tính cho vật lý, máy đo và tính toán.

We will discuss the growing research area at the intersection of machine learning, detector hardware, […]

From 29 November 2020 to 11 December 2020

Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 26 (VSOP-26)

The 26th Vietnam School of Physics (VSOP-26): November 29 – December 11, 2020. Quy Nhon, […]

From 7 December 2020 to 18 December 2020

Trường học Việt Nam về Vật lý Neutrino lần thứ 04 (VSON4)

The Vietnam School on Neutrinos (VSON) 2020, the 4th in its series, will be jointly […]

From 3 September 2020 to 3 September 2020

Webinar: Tìm kiếm dao động neutron – phản neutron với thí nghiệm NOvA (Mỹ)

Searching for neutron-antineutron oscillation is an active research direction that promises immense values for field […]

From 20 August 2020 to 20 August 2020

Phá vỡ đối xứng gương trong dao động neutrino và quá trình khởi tạo lepton

Talk#1: Leptogenesis and Low Energy CP Violation Dr. Jessica Turner, Fermilab, US I will provide […]

From 30 July 2020 to 2 August 2020

Trường hè Phát triển Việt Nam 2020

Trường hè Phát triển Việt Nam Xây dựng thế hệ trẻ tài năng, mong muốn […]

From 19 September 2020 to 19 September 2020

Nghiên cứu tương tác của hệ nhiều hạt trong hạt nhân nguyên tử 3H và 3He qua phép đo tiết diện tán xạ (e,e’p)

We will have a webinar from Dr. Dien Nguyen, MIT & J-Lab on July 3rd […]

From 6 June 2020 to 7 June 2020

Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định mở rộng năm 2020

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) phối hợp với […]

From 16 January 2020 to 22 January 2020

Từ trường trong Vũ trụ 7

Most of the baryonic matter in the Universe is composed of ionized or partially ionized […]

From 19 September 2020 to 19 September 2020

Lý thuyết gặp thí nghiệm: Vật lý thiên văn hạt và Vũ trụ học

The conference Theory meeting experiments (TMEX-2020) will be held on 5-11 January 2020. It will bring together […]

From 19 September 2020 to 19 September 2020

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD)

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD) được xây dựng dựa trên […]

From 19 September 2020 to 19 September 2020

Triển vọng trong Vật lý Hadron

In recent years, a new impulse has been given to the physics of hadrons, thanks […]

1 2 3 4 5 6 7