From 14 July 2020 to 14 July 2020

Nghiên cứu tương tác của hệ nhiều hạt trong hạt nhân nguyên tử 3H và 3He qua phép đo tiết diện tán xạ (e,e’p)

We will have a webinar from Dr. Dien Nguyen, MIT & J-Lab on July 3rd […]

From 6 June 2020 to 7 June 2020

Hội nghị mô phỏng Liên Hợp Quốc Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định mở rộng năm 2020

Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành (ICISE) phối hợp với […]

From 16 January 2020 to 22 January 2020

Từ trường trong Vũ trụ 7

Most of the baryonic matter in the Universe is composed of ionized or partially ionized […]

From 14 July 2020 to 14 July 2020

Lý thuyết gặp thí nghiệm: Vật lý thiên văn hạt và Vũ trụ học

The conference Theory meeting experiments (TMEX-2020) will be held on 5-11 January 2020. It will bring together […]

From 14 July 2020 to 14 July 2020

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD)

Trường học mùa đông về Phát triển bền vững (WSSD) được xây dựng dựa trên […]

From 14 July 2020 to 14 July 2020

Triển vọng trong Vật lý Hadron

In recent years, a new impulse has been given to the physics of hadrons, thanks […]

From 14 July 2020 to 14 July 2020

Hội nghị Sinh học Việt Nam – Lần thứ 2

Aims: Promote research collaboration & Networking Research Orientation by NAFOSTED Updates on Research Activities in […]

From 14 July 2020 to 14 July 2020

Tập huấn Thông tin khoa học và quản lý nhóm cho nghiên cứu viên khu vực Đông Nam Á

Tập huấn Thông tin khoa học và quản lý nhóm cho nghiên cứu viên khu […]

From 14 July 2020 to 14 July 2020

Nghiên cứu mô hình chuẩn và mở rộng tại thí nghiệm LHC, các thí nghiệm va chạm trong tương lai và các thí nghiệm khác

These Rencontres du Vietnam devoted to physics beyond the standard model will be held in […]

From 14 July 2020 to 14 July 2020

Gặp gỡ các Nghiên cứu trẻ trong lĩnh vực cơ học

August 23-26, 2019 ICISE, Quy Nhon, Vietnam

From 18 August 2019 to 20 August 2019

Giảm rác thải nhựa vào đại dương: Mô hình giáo dục cho các nhà giáo dục

Introduction The recent increase in plastic waste to the ocean has threatened marine life. Predictions […]

1 2 3 4 5 6