From 15 April 2024 to 17 April 2024

The First Vietnam International Symposium on Medicinal Plants and Natural Products

According to the World Health Organization (WHO), over 80% of the global population uses medicinal […]

From 11 April 2024 to 12 April 2024

Vietnam International Conference: Advances in Plant Biology – From genome editing to sustainable development.

Welcome to the Vietnam International Conference on “Advances in Plant Biology – From Genome Editing […]

From 7 April 2024 to 7 April 2024

Buổi gặp gỡ các tổ chức, cá nhân yêu môi trường trên tỉnh Bình Định

Mạng lưới “Change for Green Binh Dinh” với tên tiếng Việt là “Thay đổi vì […]

From 4 March 2024 to 7 March 2024

Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về Ô nhiễm Môi trường, Phục hồi và Quản lý

The increase in demand for natural resources of the continuously growing human population has caused […]

From 4 March 2024 to 9 March 2024

Trại huấn luyện phần cứng để ứng dụng trong lĩnh vực phát hiện nhanh ánh sáng yếu lần thứ 3

Here, “fast” refers to nanoseconds, and “low-light” refers to a few to hundreds of photoelectrons. […]

From 21 February 2024 to 22 February 2024

Digital Transactions in Asia V

The International Workshop on “Digital Transaction Platform V International Conference” (DTA V) is a scientific […]

From 8 January 2024 to 13 January 2024

BSM in particle physics and cosmology: 50 years later

It has been 50 years since the seminal grand unification work of Georgi and Glashow […]

From 16 December 2023 to 19 December 2023

Vietnam Symposium of Development (VSOD)

VSOD đã chính thức quay trở lại với một nhận diện và format mới. Vietnam School […]

From 13 December 2023 to 14 December 2023

The Second Rencontres de Quy Nhon: International Workshop on Molecular Diagnostics in Microbiology and Diseases (MDMD-2)

Workshop announcement International workshop on molecular diagnostics in microbiology and diseases (MDMD2023) will mainly focus […]

From 12 December 2023 to 12 December 2023

Hội thảo Công nghệ Sinh học: Thực trạng và Định hướng nghiên cứu, ứng dụng phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định

Nhằm tổ chức các buổi gặp mặt theo chuyên đề với các chuyên gia, nhà […]

From 9 December 2023 to 11 December 2023

2nd Vietnam School of Biology (VSOB-2)

The VSOB-2 will be devoted to a training course at theoretical and practical levels with […]

From 8 December 2023 to 8 December 2023

Workshop on New Trends in Algebraic Topology

The goal of the winter school is to introduce young people to some modern aspects […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13