News

Neutrino Physics

Read more

Posted: June 15, 2022

VIETNAM SCHOOL ON NEUTRINOS (VSON6)

The sixth school on Neutrino physics, organized by Rencontres Du Vietnam and Neutrino group, IFIRSE , with a participation of Japanese professors, will be held at the International Center for Interdisciplinary Science and Education (ICISE), Quy Nhon, Vietnam, from July 10th – 22nd, 2022...

Read more

Posted: March 21, 2022

Khai mạc Hội nghị khoa học Việt Nam về các khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất

Sáng 6.12.2021, tại ICISE đã khai mạc Hội nghị khoa học Việt Nam về các Khoa học Trái Đất và Môi trường lần thứ nhất (VCEES). Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12 năm 2021. Hội nghị có sự tham gia của 30 đại biểu tham dự trực tiếp, 20 đại biểu tham dự trực tuyến được lựa chọn từ 100 bài báo cáo gửi về Ban tổ chức.

Read more

Posted: December 6, 2021

Nhà thiết kế Diego Cortizas Del Valle: Tôi đã phải lòng Quy Nhơn

Ngay trong lần đầu tiên đến Quy Nhơn [...]

Read more

Posted: May 13, 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9